Novinky
1.10.2018
Implementace systému plánování rozvozů na VKS v ZS Dynín

1.3.2019

Implementace IS WES ve společnostech :
Hanácká zemědělská a.s.
Agrosystém-Pohořany s.r.o.

1.3.2023
Implementace IS WES - ANIMIX
ve společnosti
Zemědělská společnost Petřín s.r.o.

1.10.2023
Implementace IS WES - NOVČ
ve společnosti
MSK Kroměříž a.s.
 
Hledej
 
Kontakt
ZZNet, s.r.o.
Na Klikovce 367/7
140 00 Praha 4
tel: +420 230 234 588
email: zznet@zznet.cz
na mapě

 

Váha a Laboratoř

umožňuje

 • evidovat údaje o vážení a měření operativních jakostních znaků ve formě vážních listů
 • vytvořit množství předdefinovaných výstupních sestav dle partnerů a komodit a časových období
 • při vystavení vážního listu použít tzv. registry (partnerů, vozidel a komodit) a tím zásadně zjednodušit jeho pořízení
 • komunikaci s vážními systémy od externích dodavatelů (více v oddílu Partneři)
 • komunikaci s LED panelem - z vnějšku viditelné zobrazení stavu váhy
 • tisknout vážní listy v různých formátech graficky i textově
 • tisknout vážní listy včetně deklarací (při expedici krmných směsí)
 • poskytnout vážní list bez rozboru přímo jako podklad pro skladovou operaci
 • poskytnout vážní listy jako podklad k dalšímu zpracování v laboratoři (samostatný rozbor nebo tzv. sbíraný vzorek)
 • na základě tzv. sbíraného vzorku (více vážních listů, které mají podobné parametry) nebo samostatného rozboru sestavit laboratorní list
 • tento laboratorní list dále doplnit o hodnoty jakostních ukazatelů (sada ukazatelů je dána komoditě příslušnou normou) s možností automatického načítání hodnot z laboratorních přístrojů
 • dle předem definovaných vzorců vyhodnotit cenové nebo množstevní přepočty
 • poskytnout laboratorní list jako podklad ke skladové operaci (příjem, výdej, fakturace) - podrobněji zde

   

Dokončené vážní listy jsou nabídnuty k vytvoření laboratorního listu, ten je následně zařazen do knihy laboratorních listů, je možno doplnit změřené hodnoty jakostních znaků a stanovit přepočty. Je možno zobrazit seznam vážních listů, které byly vzaty jako podklad.

 

Vážní kniha
Laboratorní kniha
Editor laboratorního listu

 

 

Na výsledném tisku laboratorního listu jsou přehledně zobrazeny všechny podstatné údaje, v případě krmných směsí je možno  vytisknout  vážní list včetně deklarace

Laboratorní list
Vážní list s deklarací