Novinky
1.10.2018
Implementace systému plánování rozvozů na VKS v ZS Dynín

1.3.2019

Implementace IS WES ve společnostech :
Hanácká zemědělská a.s.
Agrosystém-Pohořany s.r.o.

1.3.2023
Implementace IS WES - ANIMIX
ve společnosti
Zemědělská společnost Petřín s.r.o.

1.10.2023
Implementace IS WES - NOVČ
ve společnosti
MSK Kroměříž a.s.
 
Hledej
 
Kontakt
ZZNet, s.r.o.
Na Klikovce 367/7
140 00 Praha 4
tel: +420 230 234 588
email: zznet@zznet.cz
na mapě

 

Laboratoř krmných směsí


Umožňuje

 • evidovat vzorky krmných směsí ve vazbě na elektronické průvodky
 • automaticky načítat hodnoty z laboratorních přístrojů (NIR)
 • vyhodnocovat rozbory dle nastavených norem
 • třídit vzorky do libovolného počtu knih (KS, suroviny…)
 • definovat sady parametrů pro opakované použití
 • uživatelsky definovat normy
 • nastavení možných odchylek od nominálních hodnot absolutně nebo relativně (%)
 • sledovat četnosti vzorků jednotlivých směsí (kdy provést detailnější rozbor)
 • přebírat nominální hodnoty jakostních znaků přímo z optimalizačního programu Animix
 • tisknout protokoly o zkoušce
 • exportovat data do excelu

 

Příklady obrazovek

Úvodní menu

 

Příklad definice možných odchylek jakostních parametrů

 

Přehled záznamů

 

Detail vzorku